STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie międzynarodowe Calamus zrodziło się w celu popularyzacji i docenienia tego, co pośrednio lub bezpośrednio wiąże się z dawnym instrumentem muzycznym, do dziś używanym w tradycji Ciociarii, jakim jest Zampogna. Stowarzyszenie Calamus dzięki swoim działaniom organizacyjnym i dzięki udziałowi wystaw regionalnych, narodowych i międzynarodowych otwiera swoją stronę internetową www.calamus.it. Stowarzyszenie zyskało na znaczeniu i jest punktem odniesienia dla pasjonatów i badaczy.

 

> Nadal